Αντώνης Λιοναράκης, Τα εκπαιδευτικά περιοδικά στην Ελλάδα, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 11|2015, 132-134


Στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα «Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας», που συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ), η Ελληνογερμανική Αγωγή και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ, πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα, πάνελ με θέμα «Τα εκπαιδευτικά περιοδικά στην Ελλάδα». Στο πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι από 7 περιοδικά, 6 ηλεκτρονικά και 1 έντυπο. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος οι: Αντώνης Λιοναράκης, Μαρία Νιάρη, Γκέλη Μανούσου, Σοφία Παπαδημητρίου – περιοδικό Open Education, Άννα Αποστολίδου - ΕΑΠ, Χριστίνα Κάλφογλου –περιοδικό Research Papers in Language Teaching and Learning, Μιχαήλ Καλογιαννάκης – περιοδικό Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση, Σπύρος Κιουλάνης – περιοδικό Εκπ@ιδευτικός Κύκλος, Αναστασία Παπαϊωάννου – περιοδικό Παράθυρο στην εκπαίδευση του παιδιού, Αλιβίζος Σοφός – περιοδικό Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο & Κώστας Καραδημητρίου – περιοδικό Έρευνα στην Εκπαίδευση (γραπτή τοποθέτηση επί των αξόνων λόγω αδυναμίας φυσικής παρουσίας).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: