Σοφία Παπαδημητρίου, Συνέντευξη με τον Alan Tait, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10|2014, 107-113


Η συνέντευξη που ακολουθεί δόθηκε στην Αθήνα, στις 10 Νοεμβρίου 2013, στη διάρκεια του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: