Βασιλική (Σύλβη) Ιωακειμίδου, Συνέντευξη με τον Don Olcott Jr., Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10|2014, 118-121


Συνέντευξη με τον Don Olcott Jr.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: