Χάρις Α. ΚΑΛΛΙΓΑ, Η αρχαία Επίδαυρος Λιμηρά ως βενετσιάνικο κάστρο σε έγγραφα των βενετικών αρχείων, , 26|2005, 199-206


Μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης της Πελοποννήσου από τους Βενετούς τον Ιούλιο του 1688 μόνον ο βράχος της Μονεμβασίας παρέμενε στα χέρια των Τούρκων. Ο γενικός προβλεπτής της Πελοποννήσου Giacomo Gorner στις εκθέσεις του προς τον δόγη Morosini και την Σύγκλητο αναφέρει αναλυτικά την κατάσταση γύρω από τη Μονεμβασιά από το 1688 έως το 1689. Οι λύσεις που προτάθηκαν για την κατάκτηση της Μονεμβασιάς περιελάμβαναν την κατασκευή φρουρίων σε διάφορες θέσεις και μια από αυτές ήταν και η μετατροπή της αρχαίας οχύρωσης της εγκατελειμένης Επιδαύρου Λιμηράς σε οχυρό κάστρο ικανό να αντισταθεί σε τουρκικές αντεπιθέσεις σε μια επικείμενη πολιορκία της Μονεμβασιάς. Μολονότι η πρόταση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ το σχέδιο του μηχανικού Leonardo Mauro δείχνει το μέτρο της αντιμετώπισης των καταλοίπων του παρελθόντος από τους βενετούς αξιωματούχους.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: