Νικόλας Χρηστάκης, Πλήθος και κοινό μεταξύ ψυχολογικού και κοινωνιολογικού: όψεις της κοινωνικής σκέψης του Gabriel Tarde, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 32|2014, 171-198


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: