Τίτλος:

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Επιστημονικό πεδίο:

Online ISSN:

1108-3697

Η Επιστήμη και Κοινωνία:Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας στρέφει την προσοχή της στη σχέση επιστημονικού και φιλοσοφικού στοχασμού από τη μια μεριά και πολιτικής και κοινωνικής πρακτικής από την άλλη. Σκοπός του περιοδικού  είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης θεμάτων που άπτονται του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής θεωρίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό λόγο, αλλά και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των θεμάτων. Η Επιστήμη και Κοινωνία αποσκοπεί να αποτελέσει ένα forum επιστημονικού διαλόγου αλλά και δημόσιας κριτικής παρέμβασης σε εθνική και διεθνή κλίμακα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤεύχος: 35

Τεύχος: 34

Τεύχος: 33

Τεύχος: 32

Τεύχος: 31

Τεύχος: 30

Τεύχος: 29

Τεύχος: 28

Τεύχος: 27

Τεύχος: 26

Τεύχος: 25

Τεύχος: 24

Τεύχος: 23

Τεύχος: 21

Τεύχος: 20

Τεύχος: 19

Τεύχος: 17

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: