Αναστασία Καφέ, Nancy Bermeo & Larry Μ. Bartels (επιμ.), Mass politics in tough times. Opinions, votes and protest in the great recession, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 32|2014, 211-217


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: