Ιωάννης Κατσούλης, Donald Rayfield, Οι δήμιοι τον Στάλιν. Τα εκτελεστικά όργανα του κόκκινου τσάρου, μτφρ. Ρ. Χατχούτ, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30|2013, 277-281


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: