Τίτλος:

Δημήτρης Χριστόπουλος, Ποιος είναι έλληνας πολίτης. Το καθεστώς ιθαγένειας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τις αρχές του 21ου αιώναΛάμπρος Μπαλτσιώτης, Δημήτρης Χριστόπουλος, Ποιος είναι έλληνας πολίτης. Το καθεστώς ιθαγένειας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τις αρχές του 21ου αιώνα, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30|2013, 281-285


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: