Λάμπρος Μπαλτσιώτης, Δημήτρης Χριστόπουλος, Ποιος είναι έλληνας πολίτης. Το καθεστώς ιθαγένειας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τις αρχές του 21ου αιώνα, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 30|2013, 281-285


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: