Πάνος Κολλιαστάσης, Κώστας Σημίτης, Δρόμοι ζωής, Πόλις, Αθήνα 2015, 658 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 35|2017, 242-247


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: