Ευάγγελος Λιότζης, Πορνογραϕικοποίηση και σεξουαλικοποίηση. Προς μια σύνθετη προσέγγιση, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34|2016, 151-174


Στο άρθρο εξετάζονται οι έννοιες της πορνογραϕικοποίησης και της σεξουαλικοποίησης οι οποίες απασχολούν εσχάτως όλο και περισσότερο την επιστημονική συζήτηση γύρω από τα ζητήματα της σύγχρονης σεξουαλικότητας και των αναπαραστάσεων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στις νέες τεχνολογίες. Επιδιώκεται να προσδιοριστούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν τις εν λόγω έννοιες και προκρίνεται μια σύνθετη προσέγγισή τους η οποία με βάση κυρίως τη σκέψη της Feona Attwood υπερβαίνει τον μονολογικά κριτικό χαρακτήρα των τρεχουσών εννοιολογήσεων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: