Λεωνίδας Τέλιος, Μαρία Μπουτζέτη (επιμ.), Εκλογές 2015. Η σύγκρουση. Τα εργαλεία της σύγκρουσης. Μετά τη σύγκρουση, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 34|2016, 208-211


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: