Βασιλική Γεωργιάδου, Ulrich Beck & Ulf Erdmann Ziegler (με ϕωτογραϕίες του Timm Rautert), Μια ζωή δική μας. Περιηγήσεις στην άγνωστη κοινωνία που ζούμε, μτϕρ.- επιμ. Λένα Σακαλή, Νήσος, Αθήνα 2000, 151 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 33|2015, 216-220


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: