Ηλίας Κατσούλης, Robert M. Solow & Janice Murray (eds.), Economics for the Curious. Inside the Minds of 12 Nobel Laureates, Palgrave MacMillan 2014, 195 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 33|2015, 220-226


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: