Τίτλος:

Οντέτ Βαρών - Βασάρ, Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης: κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, εστία, Αθήνα 2012 (β΄ εκδ. επαυξημ. 2013), 260 σελ.Ιάσων Ξύγκης, Οντέτ Βαρών - Βασάρ, Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης: κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, εστία, Αθήνα 2012 (β΄ εκδ. επαυξημ. 2013), 260 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 33|2015, 232-236


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: