Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, Δικτύωση και διακινδύνευση: μικροπολιτική των προνομίων και πολιτισμός της έντρομης καθημερινότητας, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 29-70


Οι σχέσεις μεταξύ οργανωμένων συμφερόντων και του κομματικού συστήματος, που χαρακτηρίζουν την περίοδο της μεταπολίτευσης, έχουν μια πλευρά που συνήθως δεν συζητείται. Η διαμόρφωση προνομίων, που αποδίδονται και αναπαράγονται με τυπικούς όρους μέσω της νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων αλλά και μέσω κυβερνητικών και κομματικών παρεμβάσεων, δημιουργεί άτυπα δίκτυα διανομής και διαχείρισης αυτών των προνομίων, αλλά και πεδία αυθαιρεσίας των αποδεκτών και διαχειριστών τους τα οποία γίνονται ανεκτά από τις αρχές. Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης και εξάπλωσης τέτοιων άτυπων δικτύων, που καλύπτονται πίσω από τυπικές διαδικασίες, παρατηρούνται τόσο στη διαταραγμένη σχέση των μετεχόντων σε αυτά με τη νομιμότητα και με τις προσπάθειες υιοθέτησης αποτελεσματικών μέτρων, όσο και στους αποκλεισμούς και τις αδικίες έναντι αυτών που δεν συμμετέχουν στις ομάδες προνομιούχων. υπάρχει όμως και μια σημαντική κοινωνικο-ψυχολογική όψη αυτής της σχέσης τυπικών προνομίων και άτυπων δικτύων διανομής και διαχείρισής τους. Οι συμμετέχοντες στα δίκτυα διακατέχονται από άγχη και διάθεση συνεχούς απόκρυψης των πρακτικών που τους αποφέρουν οφέλη.Διακατέχονται επίσης από φόβους απόρριψης, εάν δεν αποδειχτούν επαρκώς προσαρμοσμένοι στο κλίμα μικροπολιτικής και συναλλαγής καθώς και της παρατυπίας ή και της παρανομίας που χαρακτηρίζουν την άτυπη διαχείριση των προνομίων. αυτό δημιουργεί μια έντρομη καθημερινότητα μέσω της οποίας προσλαμβάνεται και ερμηνεύεται από τα περισσότερα μέλη της ελληνικής κοινωνίας η πραγματικότητα της μεταπολιτευτικής περιόδου με υποκριτικό αλλά και εξαιρετικά αμυντικό τρόπο, έναν τρόπο που εμποδίζει την ανάπτυξη σοβαρών επιχειρημάτων και μορφών δράσης για την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: