Τίτλος:

Modernity. The Fundamentalist DimensionNicos Mouzelis, Modernity. The Fundamentalist Dimension, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 165-184


The basic argument in this paper is that fundamentalism is modern not only or primarily in terms of the material and organizational technologies that it uses: it is also modern in terms of its basic sociostructural features, features which have an elective affinity with the unique characteristics of modernity. Choosing Islamic fundamentalism as an example, I will also try to see how the sociostructural level of the phenomenon relates, not only to the cultural but also to the psychodynamic/psychoanalytic level.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: