Τίτλος:

Τάσος Γιαννίτσης, Η Ελλάδα στην κρίση, εκδόσεις πόλις, Aθήνα 2013, 275 σελ.Νίκος Τζήμος, Τάσος Γιαννίτσης, Η Ελλάδα στην κρίση, εκδόσεις πόλις, Aθήνα 2013, 275 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 223-227


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: