Γιώργος Μαρκατάς, Ανδρέας Πανταζόπουλος, Ο αριστερός εθνικολαϊκισμός 2008- 2013. Από την ‘εξέγερση’ του Δεκέμβρη, τους ‘Αγανακτισμένους’ και τις εκλογές του 2012 μέχρι το νέο κυπριακό ζήτημα, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013, 264 σελ., Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 31|2014, 241-246


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: