Ανδρέας Στεργίου, Hobbes versus Kant: οι διατλαντικές σχέσεις υπό το πρίσμα της αξίωσης για ηγεμονία: μια ιστορική και θεωρητική προσέγγιση, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20|2008, 17-50


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: