Σωκράτης Μ. Κονιόρδος, Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (2007), Κράτος και Μεταρρύθμιση στη Σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελλάδα-Ισπανία-Ιταλία-Πορτογαλία, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 20|2008, 302-305


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: