Πέτρος Θεοδωρίδης, Το αίνιγμα του αντισημιτισμού και της "τελικής λύσης", Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 19|2008, 389-402


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: