Γιάννης Τζώρτζης, Η Μεταπολίτευση που δεν έγινε: μια προσπάθεια κριτικής επανεξέτασης του "πειράματος Μαρκεζίνη", Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 17|2007, 347-382


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: