Άννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πρωτοβυζαντινὸ λουτρὸ στὴν Πάτρα. Τεκμήρια γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς πόλης κατὰ τοὺς σκοτεινοὺς χρόνους, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 16|2003, 315-356


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: