Τίτλος:

Βυζαντινά Σύμμεικτα

Online ISSN:

1791-4884

Τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ είναι ένα έγκριτο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) και στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Το περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση άρθρα από ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών αντικειμένων στο πλαίσιο των Βυζαντινών Σπουδών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο διεπιστημονικό χαρακτήρα των δημοσιεύσεων. Στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ δημοσιεύονται επίσης βιβλιοκρισίες. Το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο του περιοδικού με θητεία τεσσάρων χρόνων, καθώς και οι αυστηροί κανονισμοί και η διαδικασία δημοσίευσης εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των δημοσιεύσεων στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ.  

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΤεύχος: 32

Τεύχος: 31

Τεύχος: 29

Τεύχος: 28

Τεύχος: 27

Τεύχος: 26

Τεύχος: 25

Τεύχος: 24

Τεύχος: 23

Τεύχος: 22

Τεύχος: 21

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: