Θεωρία της Λογοτεχνίας

Τίτλος:
Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies

Εκδότης:
Τίτλος:
Διάλογοι! Θεωρία & Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Εκδότης:
Τίτλος:
Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εκδότης:
Subscribe to Θεωρία της Λογοτεχνίας
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: