Εκδότες

Το ΕΚΤ συνεργάζεται με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες, σημαντικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας, λαογραφικά ιδρύματα και πολιτιστικούς οργανισμούς που επιλέγουν να διαθέσουν την επιστημονική τους παραγωγή με ανοικτή πρόσβαση. Οι εκδότες, που παρουσιάζονται παρακάτω, διαθέτουν με ανοικτή πρόσβαση περιοδικές εκδόσεις, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Με κύριο στόχο τη διεύρυνση του ανοικτά διαθέσιμου ψηφιακού περιεχόμενου προς όφελος τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, το ΕΚΤ ePublishing επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο συνεργασιών του και εμπλουτίζεται με νέους τίτλους, εκδόσεις, επιστημονικά πεδία.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: