Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις (για εκδότες επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων)

Τι είναι η ψηφιακή υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing;

Η ψηφιακή υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών δημοσίευσης και ελεύθερης πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο. 

Η υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing παρέχει στους συνεργαζόμενους εκδότες & φορείς περιεχομένου εξελιγμένες δυνατότητες οργάνωσης, διαχείρισης και προβολής επιστημονικών ηλεκτρονικών εκδόσεων. Επίσης, περιλαμβάνει τρεις επιμέρους πλατφόρμες, όπου διατίθενται, με όρους Ανοικτής Πρόσβασης επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και ηλεκοτρονικές μονογραφίες/βιβλία.

Είμαι εκδότης, πώς μπορώ να συνεργαστώ με το ΕΚΤ για να αξιοποιήσω την ψηφιακή υπηρεσία ePublishing;

Οι εκδότες οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΕΚΤ προκειμένου ώστε να λάβουν την Υπηρεσία ePublishing, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας μαζί μας.

Οι εκδόσεις οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια της ψηφιακής υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing.

Η κρίση για την ένταξη των εκδόσεων στο ΕΚΤ ePublishing πραγματοποιείται από ειδική τριμελή επιστημονική επιτροπή του ΕΚΤ.

Τι παρέχει το ΕΚΤ στους συνεργαζόμενους εκδότες;

Το ΕΚΤ ePublishing βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκδοτικής διαδικασίας, που διασφαλίζει την ποιότητα, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

 • Διαχείριση της εκδοτικής ροής επιστημονικών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων, με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Journal Systems (OJS).
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού εκδοτικού οίκου και διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας μονογραφιών, με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Monograph Press (ΟΜΡ).
 • Εκπαίδευση των εκδοτών στη χρήση της τεχνολογίας και των εφαρμογών ανάπτυξης ηλεκτρονικών εκδόσεων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στη διαμόρφωση ή αναπροσαρμογή της εκδοτικής πολιτικής και επιχειρησιακής οργάνωσης επιστημονικών περιοδικών, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική ακαδημαϊκή επικοινωνία.
 • Γνωσιακή Βάση (eknowledgebase), με αναλυτικούς οδηγούς, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού και τις ροές της ηλεκτρονικής έκδοσης.
 • Οργάνωση περιεχομένου και μεταδεδομένων και υπηρεσίες για την τεκμηρίωση και καταγραφή μεταδεδομένων της έκδοσης.
 • Tεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής έκδοσης.
 • Φιλοξενία του περιεχομένου (περιοδικά, μονογραφίες/βιβλία, πρακτικά) σε servers του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή και η μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού υλικού.
 • Ευρετηριασμό της περιοδικής έκδοσης ή της μονογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ. Scopus, DOAJ, ISI, ERIH) και παροχή μόνιμων αναγνωριστικών (DOI).
 • Εναρμόνιση με τις νομικές ρυθμίσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και χρήση επιχειρησιακών μοντέλων που εξασφαλίζουν την ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο των εκδόσεων.
Ποιο είναι το λειτουργικό κόστος της ψηφιακής υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing;

Η ψηφιακή υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing παρέχεται ως δημόσια ανταποδοτική πηρεσία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση (χρέωση).

Ποιοι εκδότες συνεργάζονται με το ePublishing;

Πληροφορίες σχετικά με τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς φορείς-εκδότες, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ποια είναι τα οφέλη για τους συγγραφείς, για τα μέλη ΔΕΠ και για το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων;

Το ΕΚΤ, μέσω της υπηρεσίας ePublishing αποδίδει DOI για κάθε άρθρο, κατοχυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις δημοσιεύσεις των ερευνητών, των επιστημόνων και των ακαδημαϊκών σε βάσεις ευρετηριασμού (Scopus) και συμβάλλοντας στην ανέλιξη τους.

Για την ανάρτηση ψηφιακού περιεχομένου στην υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing απαιτείται ο φορέας μου να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό (γραφίστες, τεχνικούς ή προγραμματιστές, επιστήμονες πληροφόρησης);

Όχι, δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις. Οι οδηγίες που σας δίνουμε είναι σαφείς και τα βήματα για την ολοκλήρωση της ανάρτησης του υλικού είναι απλά. Ο εκάστοτε συνεργαζόμενος εκδότης, μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδιακασία ανάρτησης ψηφιακού περιεχομένου στη διεύθυνση: http://helpdesk.epublishing.ekt.gr/.

Ποια είναι τα οφέλη της πλατφόρμας eJournals για τους εκδότες των επιστημονικών περιοδικών
Oι εκδότες επιστημονικών περιοδικών:
 • Αποκτούν μία σταθερή ηλεκτρονική διεύθυνση, αναζητήσιμη στο διαδίκτυο.
 • Οργανώνουν και διαθέτουν το περιεχόμενό τους μέσα από έναν νέο δικτυακό τόπο με βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας και λειτουργικότητας, γεγονός που επιτρέπει τη συσχέτιση δεδομένων και αυξάνει την αναγνωσιμότητα της έκδοσης.
 • Αναβαθμίζουν και συστηματοποιούν τις εκδοτικές διαδικασίες, και τυποποιούν τις ροές εργασίας της έκδοσης σε όλα τα επίπεδα.
 • Αυξάνουν το αναγνωστικό τους κοινό και την αναγνωσιμότητα τους στη διεθνή κοινότητα, καθώς η διαδικτυακή έκδοση αποδεδειγμένα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει περισσότερους αναγνώστες σε σχέση με παραδοσιακές μορφές έντυπης επικοινωνίας.
 • Παρέχουν στους αναγνώστες τους ένα περιβάλλον πλοήγησης, εξειδικευμένης αναζήτησης και ανάγνωσης των δημοσιεύσεων σε πολλαπλές ψηφιακές μορφές (π.χ. ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα online, αρχείο PDF) και γλώσσες.
 • Προσφέρουν στους συγγραφείς τους δυνατότητες online υποβολής εργασιών και παρακολούθησης της  εκδοτικής διαδικασίας.
 • Αποκτούν τη δυνατότητα διαδικτυακής διαχείρισης των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας (από την αξιολόγηση ως τη διαχείριση συνδρομών) μέσω του ανοικτού λογισμικού OJS (Open Journal Systems).
 • Εξασφαλίζουν σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και του χρόνου της έκδοσης του περιδοικού τους.
 • Διαθέτουν τα μεταδεδομένα των δημοσιεύσεών τους μέσα από εργαλεία εξειδικευμένης πληροφόρησης και κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. RSSfeed).
 • Προωθούν το περιεχόμενο της έκδοσής τους μέσα απο ενέργειες δημοσιοποίησης που αναλαμβάνει το ΕΚΤ.
Στην πλατφόρμα eJournals της υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing φιλοξενούνται μόνο επιστημονικά περιοδικά;

Όχι, η συγκεκριμένη πλατφόρμα φιλοξενεί και προβάλλει και θεματικά περιοδικά που εκδίδονται από φορείς που παρέχουν έγκριτο επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, όπως λαογραφικά ιδρύματα και πολιτιστικοί σύλλογοι.

Από τι αποτελείται το περιβάλλον διάθεσης και διαχείρισης της πλατφόρμας eJournals μέσα από το οποίο ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες της ηλεκτρονικής έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών;

Το αυτόνομο περιβάλλον διάθεσης και διαχείρισης της πλατφόρμας eJournals μέσα από το οποίο ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες της ηλεκτρονικής έκδοσης ηλεκτρονικών περιοδικών αποτελείται από τη Γραφική Διεπαφή Διαχείρισης Εκδοτικών Διαδικασιών και Λογαριασμών Χρηστών και από τη Γραφική Διεπαφή Προβολής Περιεχομένου και Εγγραφής Χρηστών.

Η Γραφική Διεπαφή Διαχείρισης Εκδοτικών Διαδικασιών και Λογαριασμών Χρηστών αποτελεί το εσωτερικό περιβάλλον που προσβάσιμο μόνο από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του εκδότη. Το συγκεκριμένο περιβάλλον Διεπαφήςπεριλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικότητες:

 • Δημιουργία μεταδεδομένων (εγγραφές τεκμηρίων & εγγραφές καθιερωμένων όρων).
 • Διαχείριση των ροών εργασιών αξιολόγησης και επιμέλειας.
 • Διαμόρφωσης έκδοσης.
 • Διαχείριση χρηστών και των προδιαγραφών εμφάνισης του δημοσίου διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Η Γραφική Διεπαφή Προβολής Περιεχομένου και Εγγραφής Χρηστών αποτελεί το δημόσιο περιβάλλον για την ανοικτή, διαδικτυακή παρουσίαση του περιεχομένου των εκδόσεων, την εγγραφή χρηστών και την υποβολή υλικού προς δημοσίευση. Το συγκεκριμένο περιβάλλον Διεπαφής περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικότητες που είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες:

 • Ανοιχτή παρουσίαση του περιεχομένου, πλοήγηση, ευέλικτη αναζήτηση σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων, φίλτρα αναζήτησης.
 • Προβολή και μεταφόρτωση ψηφιακών αρχείων με αναφορά της άδειας χρήσης τους και διάθεσής τους.
 • Φόρμα εγγραφής δημιουργών για υποβολή δημοσίευσης.
 • Φόρμα εγγραφής χρηστών για λήψη ειδοποιήσεων μέσω RSS για σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με την έκδοση.
 • Παρουσίαση χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την έκδοση.
 • Λειτουργίες διάθεσης και διαμοιρασμού περιεχομένου όπως εξαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών, σύσταση τεκμηρίου, διαμοιρασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Στατιστικά στοιχεία χρήσης του περιεχομένου.
Είμαι εκδότης ενός έντυπου περιοδικού που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες. Απαιτείται η ανάρτηση όλων των προγενέστερων τευχών του περιοδικού στην πλατφόρμα eJournals;

Ναι, σταδιακά θα πρέπει να ενσωματωθεί όλο το προγενέστερο περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέσο της αρχικής δημοσίευσης του.

Τί κερδίζουν οι εκδότες που αξιοποιούν τις πλατφόρμες eBooks και eProceedings για να διαθέσουν βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στο κοινό;
Οι εκδότες βιβλίων και πρακτικών συνεδρίων:
 • Αυξάνουν την αναγνωσιμότητα του βιβλίου ή της έκδοσης πρακτικών, γεγονός που προάγει την έρευνα και την αποδοτική ερευνητική διαδικασία.
 • Εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου.
 • Εξασφαλίζουν σηματική μείωση του λειτουργικού κόστους και του χρόνου της έκδοσης του βιβλίου ή της έκδοσης των πρακτικών ενός συνεδρίου.
 • Πολλαπλασιάζουν την αξία των βιβλίων και την επιρροή των συνεδρίων  καθιστώντας τα δεδομένα τους ανοικτά στο διαδικτυακό κοινό.
 • Επεκτείνονται σε ένα παγκόσμιο αναγνωστικό κοινό και πολλές φορές σε ένα κοινό που δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης στα παραδοσιακά κανάλια ακαδημαϊκής επικοινωνίας.
Είμαι εκδότης ηλεκτρονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων ή βιβλίων. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα σχετικά με την υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την άμεση επίλυσή του;

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ τηλεφωνικά στον αριθμό: 210 2204931 ή να στείλετε το αίτημά σας στο: epublishing@ekt.gr. 

Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εξ' αποστάσεως υποστήριξης: http://helpdesk.epublishing.ekt.gr/. Η συγκεκριμένη υπηρεσία απαντά σε κάθε ερώτημα και πρόσθετη ανάγκη του συνεργαζόμενου φορέα-εκδότη, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες και επιλύοντας άμεσα και αποτελεσματικά εξειδικευμένα ζητήματα. Η υπηρεσία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οδηγίες για τεχνικά θέματα λειτουργίας και χρήσης της υπηρεσίας ePublishing και ενημερώσεις για θέματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση και τις νέες λειτουργικότητες που τυχόν εντάσσονται στην υπηρεσία ePublishing. Η υποβολή αιτήματος υποστήριξης γίνεται μόνο από τον Λογαριασμό του εκδότη και αποκλειστικά μέσω του e-helpdesk. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης στα αιτήματα υποστήριξης είναι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Επίσης, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του συνεργαζόμενου εκδότη έχει πρόσβαση την ενιαία γνωσιακή βάση της υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing. Στην ενιαία γνωσιακή βάση συγκεντρώνεται το σύνολο της υποστηρικτικής πληροφορίας της υπηρεσίας του ePublishing. Η ενιαία γνωσιακή βάση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, οδηγούς χρήσης, εγχειρίδια, καλές πρακτικές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, άρθρα με συμβουλές για την καλύτερη χρήση της υπηρεσίας. 

Παρέχονται στατιστικά στοιχεία της εκάστοτε έκδοσης;

Ναι, το ΕΚΤ παρέχει στους συνεργαζόμενους εκδότες δύο εργαλεία καταγραφής και απεικόνισης στατιστικών στοιχείων, ένα που αφορά τη συνολική εικόνα της υπηρεσίας και ένα που αφορά την καθεμία έκδοση ξεχωριστά.

Τι είναι η Ανοικτή Πρόσβαση;

Η ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα, δηλαδή η ελεύθερη διάθεση της έρευνας που προκύπτει από διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης, έχει ως στόχο την ευρεία διάδοση της γνώσης, την εντατικοποίηση της έρευνας και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την προώθηση της καινοτομίας. Μια επιστημονική δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης διατίθεται άμεσα και χωρίς πληρωμή σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Μία δημοσίευση μπορεί να παρέχεται με Ανοικτή πρόσβαση είτε μέσω της δημοσίευσης σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (ο λεγόμενος χρυσός δρόμος), είτε μέσω της ανάρτησης της δημοσίευσης σε ιδρυματικά αποθετήρια (ο λεγόμενος πράσινος δρόμος) (Ορισμός απο την Πρωτοβουλία της Βουδαπέστης για την Ανοικτή Πρόσβαση).

Ο Πράσινος Δρόμος αναφέρεται στην αρχειοθέτηση του έργου των επιστημόνων από τους ίδιους (self-archiving). Σε αυτή την περίπτωση οι επιστήμονες μπορούν να τοποθετούν σε ένα αποθετήριο εργασίες τους που έχουν ήδη δημοσιευθεί, ή πρόκειται να δημοσιευθούν σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Στον Χρυσό Δρόμο η δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου γίνεται εξαρχής σε ένα περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης, στο περιεχόμενο του οποίου έχουν πρόσβαση οι αναγνώστες χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Σε αυτή την περίπτωση οι συγγραφείς (συνήθως με τη συνδρομή των ιδρυμάτων στα οποία εργάζονται ή των χρηματοδοτών έρευνας) καλούνται να αναλάβουν το κόστος δημοσίευσης του άρθρου τους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης και είναι διαθέσιμες εδώ.

Πώς υποστηρίζει το ΕΚΤ την Ανοικτή Πρόσβαση;

Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης, το ΕΚΤ υποστηρίζει σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις, συντονίζοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινήσεις που προωθούν την ανάπτυξη πολιτικών και υποδομών:

 • Ανάπτυξη και διάθεση αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης (Green Open Access ή ο Πράσινος Δρόμος)
 • Ανάπτυξη εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης (Gold Open Access ή ο Χρυσός Δρόμος)
 • Ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού (πχ. λογισμικό αποθετηρίων)
 • Διάθεση Δικτυακού τόπου OpenAccess.gr (ενημέρωση για ανοικτή πρόσβαση και προώθηση Πολιτικών)
 • Ανάπτυξη Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον Πολιτισμό για την Επιστήμη (econtent.ekt.gr).

To ΕΚΤ ePublishing προσφέρει υπηρεσίες στους εκδότες που επιλέγουν το μοντέλο της Ανοικτής Πρόσβασης, καθώς και λογισμικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν  όλα τα στάδια έκδοσης, τεκμηρίωσης και παρουσίασης βιβλίων, περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων.

Εάν η έκδοσή μου φιλοξενείται στην υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing, μπορώ να ενημερώνομαι για αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις;

Βεβαίως, καθώς το ΕΚΤ συμμετέχει ενεργά σε σειρά ευρωπαϊκών έργων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στην εκδοτική κοινότητα, έχει συνάψει πλαίσιο συνεργασίας με την PKP/Community Forum, συμμετέχει στην ερευνητική υποδομή OPERAS και ενημερώνει τις κοινότητες των χρηστών του για θέματα που σχετίζονται με την προώθηση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας. Για να ενημερώνεστε για αντίστοιχες δράσεις, σε μηνιαία βάση, μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του ΕΚΤ εδώ.

Για ποιους λόγους σήμερα ένας εκδότης διαθέτει το επιστημονικό του έργο με κανόνες Ανοικτής Πρόσβασης;

Σήμερα, όλο και περισσότεροι εκδότες και ερευνητές επιλέγουν τη δημοσίευση με Ανοικτή Πρόσβαση γιατί εξασφαλίζει:

 • Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στο επιστημονικό έργο
 • Αυξημένη αναγνωσιμότητα και απήχηση του επιστημονικού έργου σε διεθνές επίπεδο
 • Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της επιστήμης και της προόδου
 • Ελεύθερη κυκλοφορία της πληροφορίας στην επιστημονική κοινότητα
 • Μείωση του κόστους έκδοσης για τον φορέα
 • Διαχρονική παρουσίαση και προβολή του έργου του φορέα
 • Μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου
 • Ενίσχυση της καινοτομίας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας

Συχνές ερωτήσεις (για επισκέπτες)

Τι προσφέρει η ψηφιακή υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing στους επισκέπτες της;

Οι επισκέπτες του ΕΚΤ ePublishing έχουν άμεση πρόσβαση σε ένα κεντρικό portal και σε τρεις εξειδικευμένες πλατφόρμες επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών, με περισσότερες από 19.000 δημοσιεύσεις στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Παράλληλα, οι επισκέπτες:

 • Μπορούν να πραγματοποιούν εξειδικευμένες αναζητήσεις στο περιεχόμενο των φιλοξενούμενων εκδόσεων.
 • Έχουν τη δυνατότητα online ανάγνωσης των κειμένων, σε πολλαπλές μορφές.
 • Έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν  αρχεία σε μορφή PDF.
 • Ενημερώνονται για τις τρέχουσες ερευνητικές τάσεις και την ακαδημαϊκή παραγωγή στα επιστημονικά πεδία που τους ενδιαφέρουν.
Σε ποια επιστημονικά πεδία εμπίπτει το περιεχόμενο της ψηφιακής υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing

Το περιεχόμενο της ψηφιακής υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing είναι οργανωμένο σε 6 επιστημονικά πεδία. Ο επισκέπτης της υπηρεσίας μπορεί να αναζητήσει και να εντοπίσει επιστημονικά άρθρα, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία/ μονογραφίες που το περιεχόμενό τους να εμπίπτει στους κλάδους:

Πρέπει να εγγραφώ για να χρησιμοποιήσω πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing;

Για τη χρήση των τριών πλατφορμών eJournals, eProceedings, eBooks του EKT ePublishing και την πρόσβαση σε περιεχόμενο δεν απαιτείται εγγραφή. Εγγεγραμμένοι πρέπει να είναι οι χρήστες που διατηρούν κάποιο ρόλο (επιμελητής, αξιολογητής, διαχειριστής) σε μια ή περισσότερες εκδόσεις, καθώς και οι συγγραφείς που υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις εργασίες τους. 

Σε ποια μορφή διατίθεται το περιεχόμενο της ψηφιακής υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing;

Τα άρθρα περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων διατίθενται προς ανάγνωση ή μεταφόρτωση σε μορφή PDF.

Οι ηλεκτρονικές μονογραφίες είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF, ePub και HTML.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για μια συγκεκριμένη έκδοση;

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα της κάθε έκδοσης (περιοδικού, πρακτικών ή μονογραφίας). Μπορείτε να εισαγάγετε τον τίτλο της έκδοσης στο πλαίσιο αναζήτησης στην κεντρική σελίδα της εκάστοτε πλατφόρμας, να την εντοπίσετε μέσα από τους σχετικούς καταλόγους, ή να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους στις επιμέρους πλατφόρμες που βρίσκονται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Πού μπορώ να βρω τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε εκδότη;

Τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε εκδότη είναι διαθέσιμα στην ενότητα "Σχετικά" της εκάστοτε έκδοσης.

Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας για την ψηφιακή υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing, μπορείτε υποβάλετε το ερώτημα σας στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας του ΕΚΤ εδώ.

Πώς μπορώ να αναζητήσω και να εντοπίσω στοχευμένο στις ανάγκες μου επιστημονικό περιεχόμενο;

Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών εκδόσεων διατίθεται με όρους Ανοικτής Πρόσβασης.

Στις πλατφόρμες eJournals των περιοδικών και eProceedings των πρακτικών συνεδρίων υπάρχουν αναρτημένα όλα τα τεύχη (παλαιότερα και τρέχοντα) για κάθε περιοδικό και σειρά συνεδρίων. Από εκεί, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης που παρέχει η υπηρεσία και με βάση τον συγγραφέα, τον τίτλο, την περίληψη και το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης  να εντοπίσει συγκεκριμένο περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει. Οι μονογραφίες διατίθενται στην πλατφόρμα eBooks μέσω των ηλεκτρονικών εκδοτικών οίκων.

Πώς μπορώ να υποβάλω άρθρο μου σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό, αξιοποιώντας την πλατφόρμα eJournals;

Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε την εργασία σας σε κάποιο περιοδικό, σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του περιοδικού. Στις ενότητες «Σχετικά με το Περιοδικό» και «Οδηγίες προς τους συγγραφείς», υπάρχουν πληροφορίες για τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του συγκεκριμένου περιοδικού.

Οι συγγραφείς πρέπει να εγγραφούν στο περιοδικό, προτού υποβάλουν την προς αξιολόγηση επιστημονική τους δημοσίευση  ή, εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, πρέπει απλώς να συνδεθούν και να εκκινήσουν τη διαδικασία υποβολής η οποία αποτελείται από  πέντε (5) βήματα.

Πώς μπορώ να υποβάλω τη μονογραφία μου προς δημοσίευση, αξιοποιώντας την πλατφόρμα eBooks;

Εάν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε τη μονογραφία σας μέσω της πλατφόρμας eBooks του ΕΚΤ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους συνεργαζόμενους εκδότες (πληροφορίες σχετικά με τις υποβολές, τις προδιαγραφές και τις πολιτικές έκδοσης υπάρχουν στο "Σχετικά" κάθε εκδοτικού οίκου), ή με κάποιον επιστημονικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με την υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing.

Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing από τους καθηγητές, τους φοιτητές ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και τους χρήστες μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης;

Ένας από τους στόχους του ePublishing είναι να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για την έρευνα και την εκπαίδευση. Συστήνουμε στους βιβλιοθηκονόμους και ειδικούς της επιστήμης της πληροφορίας να ενημερώνουν το επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές των ιδρυμάτων τους για την υπηρεσία του EKT.

Σας προτείνουμε ακόμη να προσφέρετε απευθείας σύνδεση στο ΕΚΤ ePublishing από την αρχική σελίδα της βιβλιοθήκης σας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: