Έρευνα για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και την Ανοικτή Πρόσβαση

Η έρευνα απευθύνεται σε επιστημονικούς φορείς με εκδοτική δραστηριότητα. Για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο, επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.surveymonkey.com/r/KMVDFJZ

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: