Ιωάννης Χωριανόπουλος, Κοινωνικός αποκλεισμός και διακυβερνητικά δίκτυα συνεργασίας: Το δίλημμα της μουσουλμανικής μειονότητας ανάμεσα στη συμμετοχή και στη ρήξη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 139|2013, 25-56


Το άρθρο εξετάζει την προσέγγιση της ΕΕ στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού σε αστικές περιοχές. Εστιάζει στη μουσουλμανική μειονότητα της Κομοτηνής και στην προσπάθεια δημιουργίας τοπικών διακυβερνητικών δομών με στόχο την αντιμετώπιση του αποκλεισμού μέσω της στήριξης της συμμετοχικότητας στη λήψη των αποφάσεων. Η έννοια των «δικαιωμάτων», που καθόρισε τις πολιτικές παρέμβασης, ανέδειξε την ένταση των διακρίσεων σε βάρος της μειονότητας. Παράλληλα, η ανισότητα των σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στους διακυβερνητικούς εταίρους, περιόρισε τις προοπτικές «ενδυνάμωσης» του μειονοτικού πληθυσμού. Αντλώντας από το διάλογο για τη στάση των πιο ευάλωτων φορέων σε διακυβερνητικές μορφές παρέμβασης, το άρθρο διαλέγεται με τις μειονοτικές επιλογές της συμμετοχής και της διεκδικητικής αντιπαράθεσης.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: