Νικόλας Χρηστάκης, Μοτοσικλετίστριες: σταδιοδρομία και εκδοχές της θηλυκότητας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 139|2013, 57-94


Στο κείμενο αυτό ερευνώνται όψεις του κοινωνικού φαινομένου που αποτελεί η καθημερινή οδήγηση μοτοσικλέτας από γυναίκες. Μέσω αφηγήσεων ζωής είκοσι μοτοσικλετιστριών περιγράφεται η σταδιοδρομία τους, κάτι που δίνει έμφαση στην εκ των έσω βιωματική και διαχρονική διάσταση της πρακτικής και συμβολικής πορείας στη μοτοσικλετιστική ύπαρξη, καθώςκαι στην αντίστοιχη εξέλιξη των σχέσεων με το οικείο και το ευρύτερο περιβάλλον. Στο βαθμό δηλαδή που κοινότοπα ο μοτοσικλετισμός αποτελεί «αντρική υπόθεση», εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες αυτές, καθώς «οργανώνουν» και εκθέτουν τις εμπειρίες τους και τις σκέψεις τους αναφορικά με τη μοτοσικλετιστική τους ιστορία και με αφορμή αυτήν, σκη-νοθετούν διάφορες, όχι κατ’ ανάγκην εναρμονισμένες μεταξύ τους, εκδοχές του θηλυκού τους εαυτού.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: