Δημήτρης Λάλλας, Το καταναλωτικό βίωμα στους σύγχρονους εμπορικούς πολυχώρους: τελεστική αναπαραγωγή και η ταυτότητα του καταναλωτή, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137|2012, 85-112


Στο άρθρο αυτό διερευνάται η σχέση της νέας μορφής εμπειρίας που προωθείται και αναζητείται στους σύγχρονους εμπορικούς πολυχώρους, τύπου mall, και του ίδιου του εμπορευματικού περιβάλλοντος. Η ασφαλής, προβλέψιμη και πλούσια σε εμπορευματικές και θεαματικές αναφορές και πρακτικές εμπειρία σε αυτά τα περιβάλλοντα φαίνεται να αποτελεί «υλικό» διαχείρισης μιας τελεστικής πράξης. Τα malls ως χώροι τελετουργίας, ως πεδία επιτέλεσης ρόλων και ως «συμβολικοί διαμεσολαβητές» φιλοξενούν, ευνοούν και ενεργοποιούν στον εσωτερικό, αυτάρκη μικρόκοσμό τους τελέσεις που αποδίδουν στους καταναλωτές-επισκέπτες-μυημένους την ταυτότητα του «επαρκούς καταναλωτή». 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: