Κώστας Ζερβός, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134|2011, 271-287


Προτείνεται η έννοια της διαστροφής ως μεταφοράς, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει κάποιες ερμηνευτικές σκέψεις σε σχέση με τη σημερινή κρίση. Παραθέτονται οι κατά καιρούς απόψεις για τη σχέση της ψυχανάλυσης με το κοινωνικό. Σκιαγραφείται η κλινική εικόνα της διαστροφής από ψυχαναλυτική σκοπιά και αναφέρονται δύο βασικά παραδείγματα για το πώς έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η εικόνα στην ερμηνεία σημερινών κοινωνικών φαινομένων.…κι η νύχτα η πανέμορφη λεφτά ζητάει να φύγει.Λίνα Νικολακοπούλου «Το Κάστρο»

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: