Διονύσης Γουβιάς, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1993-2004): ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΡΣΕΝΗ», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132|2010, 99-145


Ένα σημαντικό κομμάτι της λεγόμενης «Μεταρρύθμισης Αρσένη» αφορούσε την αλλαγή πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω της γενικότερης αναδιάρθρωσης του λυκείου. Βασικοί στόχοι του παρόντος κειμένου είναι η μελέτη των τάσεων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω του συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων, για συγκεκριμένες κατηγορίες αποφοίτων, ανάλογα με το επάγγελμα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, για τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές: τα ακαδημαϊκά έτη 1993-94, 1998-99 και 2003-04. Βασικός στόχος είναι να εξετασθούν οι ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές που παρουσιάστηκαν στους Δείκτες Αντιπροσώπευσης, και να συνδεθούν με αντίστοιχες αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων. Επίσης, επιχειρείται να αποτιμηθεί η «Μεταρρύθμιση Αρσένη», ιδίως όσον αφορά στους διακηρυγμένους φιλόδοξους στόχους της, που έχουν να κάνουν με την προώθηση της «ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης» και την παροχή «ίσων ευκαιριών για όλους».

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: