Γιώργος Φραγκούλης, Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132|2010, 147-169


Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο σύστημα βασικό χαρακτηριστικό του διαλόγου που διεξάγεται για την παραγωγή εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν. Yποστηρίζεται ότι αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης οφείλεται στον τρόπο που έχουν συγκροτηθεί ευρύτερα οι κοινωνικές σχέσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελώντας ένα σημαντικό παράγοντα που καθιστά δύσκολη την επίτευξη συναίνεσης. Ο διάλογος για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας επίτευξης συναίνεσης, ακόμα και διεξαγωγής του ίδιου του διαλόγου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: