Αριατείδης Ν. Ασπρούλης, Ψημμένος Ιορδάνης και Σκαμνάκης Χριστόφορος, 2008, Οικιακή εργασία των μεταναστριών και κοινωνική προστασία: η περίπτωση των γυναικών από την Αλβανία και την Ουκρανία, Αθήνα, εκδ. Παπαζήσης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130|2009, 123-129


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: