Άννα Τριχοπούλου, Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα, 2009, Κοινωνιολογία της «Καθημερινότητας »: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης., Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130|2009, 129-133


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: