Ελένη Ροϊνιώτη, Η ΓΝΩΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129|2009, 33-59


Η μελέτη των επίσημων στατιστικών δεδομένων εγκληματικότητας αφορά περισσότερο μια διαδικασία κριτικής προσέγγισης των εκάστοτε κοινωνικοπολιτικών δομών, παρά μια ανάγνωση των "αντικειμενικών" δεικτών της πραγματικότητας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: