Κατερίνα Ηλιού, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 129|2009, 75-100


Το εγκληματικό φαινόμενο μεταβάλλεται με το χρόνο και διαφέρει ανάλογα με τον τόπο, πράγμα που δυσκολεύει τη διεξαγωγή της συγκριτικής έρευνας στον τομέα της Εγκληματολογίας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: