Μιχάλης Πέτρου, Ανάμεσα στην πόλη και το χωράφι. Διερευνώντας το κοινωνικο-επαγγελματικό προφίλ των νέων αγροτών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143|2014, 3-32


Το παρόν άρθρο, με αφορμή την ενεργοποίηση του προγράμματος «Νέοι Αγρότες» (2014), σε  συνδυασμό με τους στόχους της ΚΑΠ 2014-2020 για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, εστιάζει στους νέους που αναζήτησαν την εγκατάστασή τους στη γεωργία στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Βασιζόμενη στα αποτελέσματα έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε μια αγροτική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας κατά το διάστημα 2008-10, η εργασία αυτή διερευνά τις κατηγορίες των νέων που αποφάσισαν ν’ απασχοληθούν στη γεωργία εγκαταλείποντας, οι περισσότεροι, την πόλη, σε μια εποχή που η γεωργία φάνταζε ως ελκυστικό επάγγελμα. Το πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες» της περιόδου εκείνης λειτούργησε για αρκετούς νέους προτρεπτικά, αλλά για άλλους αποτρεπτικά, καθώς γρήγορα έγιναν φανερά τα αδιέξοδα που δημιούργησε. Αξιοποιώντας αποτελέσματα εθνογραφικής έρευνας, καταγράφεται παράλληλα το πλαίσιο διαμόρφωσης του κοινωνικο-επαγγελματικού προφίλ των νέων μερικά χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στη γεωργία. Η εργασία αυτή συμβάλλει σε ένα γενικότερο προβληματισμό σχετικό με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και τη γενικότερη συζήτηση σήμερα για την επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο και την εγκατάσταση στη γεωργία.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: