Πηνελόπη Τοπάλη, H ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 142|2014, 41-69


Το 2011 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίαςψηφίζει την Σύμβαση των οικιακών εργαζομένων σε μια προσπάθεια επαγγελματοποίησης του κλάδου. Το θεσμικό πλαίσιο της οικιακής εργασίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις που αφορούν στονορισμό της, ταεργασιακά ωράρια, τις συμβάσεις, τις αμοιβές καιτιςσυνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι παραπάνω παράμετροι, αποτυπώνεται η απόσταση που πρέπει να διανύσουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εναρμονιστούν με τη Σύμβασητων οικιακών εργαζομένων και αναδεικνύεται η  πιθανή σύγκλιση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε ζητήματα γυναικών, μετανάστευσης, εργασίας και οικιακού χώρου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: