Σωτήρης Πετρόπουλος, Η αξιολόγηση των ΜΚΟ ως εργαλείο για τη χρηματοδότηση και τη λογοδοσία τους, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143|2014, 55-83


Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της αξιολόγησης και οι πρακτικές της εφαρμογές σταδιακά επεκτάθηκαν από τον επιχειρηματικό κόσμο σε πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ήδη από τη δεκαετία του 1980, όροι όπως η αποτελεσματικότητα, η διοίκηση μέσω στόχων και, τελικά, η αξιολόγηση έχουν βρει αυξημένη εφαρμογή στον δημόσιο τομέα και ειδικά στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ως συχνοί αποδέκτες/διαχειριστές αναπτυξιακών κονδυλίων, οι ΜΚΟ ανά τον κόσμο έχουν σταδιακά ενσωματώσει στις λειτουργίες τους διαδικασίες αξιολόγησης είτε σε επίπεδο έργου είτε σε επίπεδο οργάνωσης ή/και κλάδου. Σε αυτό συντελεί και η εμφάνιση νέων δωρητών αλλά και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για το χώρο. Όλες αυτές οι εξελίξεις φαίνεται ότι οδηγούν βαθμιαία στη δημιουργία μιας τάσης υπέρ της ενίσχυσης των διαδικασιών αξιολόγησης στον χώρο.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: