Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Εταιρική κοινωνική ευθύνη, ελληνικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143|2014, 85-120


Η  οικονομική κρίση έχει συμβάλει ώστε πολλές επιχειρήσεις να θεωρούν  ότι η συνεργασία με τις ΜΚΟ  είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), καθώς  τα τελευταία χρόνια  πολλές επιχειρήσεις  αναπτύσσουν  μια πολυποίκιλη δράση σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής και της δημόσιας σφαίρας. Το πρώτο μέρος του άρθρου εξετάζει τη σχέση  των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Το  δεύτερο μέρος  αναλύει τα αποτελέσματα μιας έρευνας  που διεξήχθη με στόχο να εξεταστεί σε ποιο βαθμό η σύμπραξη των ελληνικών ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις  σε προγράμματα ΕΚΕ  ήταν επιτυχής ή όχι.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: