Διονύσης Μπαλούρδος, Οικονομική ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: Ορισμένα αποτελέσματα από την έρευνα SILC, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 122|2007, 53-92


Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της έντασης και της έκτασης της διανομής του εισοδήματος και της φτώχειας στην Ελλάδα σε περιφερειακό επίπε­δο με βάση τα στοιχεία της έρευνας EU- SILC, 2003. Όπως προκύπτει, η κατάσταση εμφανίζει στοιχεία έντονης πόλωσης Απο το ένα άκρο, υπάρχουν οι σκληροί πυρή­νες, δηλαδή περιφέρειες με χαμηλά μέσα εισοδήματα και μέγιστες τιμές στους δείκτες ανισότητας και φτώχειας (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αν. Μακεδονία-Θράκη και Δυτική Ελλάδα). Στο άλλο άκρο, υπάρχει η Αττική, κυρίως, αλλά και οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, όπου οι τιμές των σχετι­κών δεικτών εμφανίζονται σημαντικά καλύτερες, και συγκριτικά με παλαιότερες εκτιμήσεις, σχεδόν «αναλλοίωτες». Βελτιωμένες είναι οι τιμές των δεικτών φτώχειας και ανισότητας στις περιφέρειες Δυτικης Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχα πολωμένη εμφανίζεται η κατάσταση όσον αφορά τον κίνδυνο της φτώχειας μεταξύ των νομών της χώρας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: