Φωτεινή Τσαλίκογλου, Ηρώ Δασκαλάκη, Παναγιώτα Π.Παπαδοπούλου, Δήμητρα Τσαμπαρλή, Ιωάννα Τσίγκανου, Έμμυ Φρονίμου (επιμ.), 2000, Εγκληματίες και θύματα στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 103|2000, 165-169


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: