Θανάσης Γκιούρας, Η οικονομία και ο ζητιάνος του Καρκαβίτσα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101|2000, 93-108


Το κείμενο αποπειράται να προσεγγίσει ένα λογοτεχνικό κείμενο από την πλευρά της κοινωνικής θεωρίας, αποσκοπώντας στην ανάδειξη σχεσιακών πλεγμάτων και  ιστορικών δομών, ή, με άλλα λόγια, των ευρύτερων κοινωνικών και ιστορικών προϋποθέσεων ενός παρόμοιον κειμένου. Αναλύεται η ιδιάζουσα αντίληψη περί επαιτείας και η δυναμική της εντός του θεσμικού πλαισίου, το οποίο αναπαριστάται από τον συγγραφέα, ενώ παράλληλα γίνεται απόπειρα αντιπαράθεσης του εν λόγω προτύπου επαιτείας με μεσαιωνικές και νεωτερικές μορφές τον φαινομένου. Η εργασία κατανοείται ως συνεισφορά σε αντίστοιχες συζητήσεις τόσο της λογοτεχνικής κριτικής (στο βαθμό που αυτές δεν περιορίζονται απλώς σε γραμματολογικές αναλύσεις) όσο και της κοινωνικής θεωρίας (εφόσον αυτή ασχολείται με το πάντα ενδιαφέρον θέμα της λογοτεχνικής έκφρασης συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: