Βασιλική-Ιωάννα Στάϊκου, Η απορρύθμιση του εργατικού δικαίου ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101|2000, 127-136


Αντικείμενο του άρθρου αποτελεί η εξέταση των αλλαγών που έχουν επέλθει κατά την τελευταία εικοσαετία στον τομέα του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, και ειδικότερα η εκτίμηση του τρόπου κατά τον οποίο οι μεταβολές αυτές οδηγούν τελικά στην επανασυμβατικοποίηση του δικαίου αυτού..Είναι βέβαιο ότι εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας γεννάται ένα νέο δίκαια της εργασίας. Εάν η πραγματικότητα αυτή συνεπάγεται και το τέλος του κλασικού εργατικού δικαίου, αυτό αποτελεί φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί σχολαστικά ώστε να δοθεί αντικειμενικά ασφαλής και οριστική απάντηση.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: