Στέλιος Παπαθανασόπουλος, Η εικόνα των ενόπλων δυνάμεων στον Αθηναϊκό τύπο, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 101|2000, 177-209


Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μία καταγραφή και ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο ο αθηναϊκός Τύπος απεικονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΛ) στην κοινή γνώμη. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα δημοσιεύματα των αθηναϊκών εφημερίδων όσον αφορά την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ΕΔ, την αμυντική ικανότητα των ΕΔ, το στρατιωτικό προσωπικό και τις δημόσιες εκδηλώσεις των ΕΔ για δύο περιόδους: για την πρώτη όταν στην κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και για τη δεύτερη όταν στην κυβέρνηση ήταν το ΠΑΣΟΚ. Από τη μελέτη διαπιστώνεται ότι σε γενικές γραμμές οι ΕΔ αντιμετωπίζονται από τον Τύπο μέσα από μια ιεροκρατική διάσταση, η οποία όμως εγκαταλείπεται ανάλογα με τις περιστάσεις και τα πρόσωπα και αντικαθίσταται από μια περισσότερο συνήθη δημοσιογραφική προσέγγιση. Σε αυτή τη σχέση παρεμβάλλονται έντονα οι πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετήσεις των εφημερίδων. Η ιδιοτυπία αυτή γίνεται εξίσου αισθητή στα θέματα και τις ειδήσεις που σκιαγραφούν τις Ένοπλες Δυνάμεις σε περιόδους έντασης οι οποίες τελικά κρίνονται αναλόγως της πολιτικής γραμμής που υιοθετεί η κάθε εφημερίδα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: