Ελισάβετ Ν. Ιωαννίδη-Καπόλου, Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της σεξουαλικής συμπεριφοράς στην αντιμετώπιση του AIDS: η εφαρμογή πειραματικών μεθόδων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 100|1999, 195-213


Η ερευνητική αυτή εργασία σκοπό έχει να κατανοήσει το πώς αντιλαμβάνονται, πώς βιώνουν και πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι τον κίνδυνο του AIDS. Χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνικές για τη μελέτη της ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς όπως την αντιλαμβάνονται οι νέοι, με έμφαση στην πειραματική έρευνα πεδίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η κοινωνική αναπαράσταση της σεξουαλικής συμπεριφοράς των νέων εμπεριέχει την έννοια του κινδύνου και ο φόβος του θανάτου τους οδηγεί στην υιοθέτηση μέτρων προφύλαξης. Στην πράξη όμως, ενώ οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους και δεν κινδυνεύουν να μολυνθούν από τον ιό HIV, λόγω της σύγχυσης που επικρατεί ως προς τους ασφαλείς τρόπους προφύλαξης, φαίνεται ότι δεν είναι απόλυτα προστατευμένοι.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: