Αναστασία Τσαμπαρλή-Κιτσαρά, Η αξιολόγηση της δυσλειτουργικής οικογένειας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 77-97


Η αξιολόγηση της οικογένειας, από την πλευρά της οικογενειακής θεραπείας, διαχωρίζεται από την κλασική ψυχιατρική διάγνωση ως προς την προσέγγιση της συμπτωματολογίας αλλά και την κοινωνική τοποθέτηση του ασθενούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην υιοθέτηση διαφορετικών επιστημονικών υποδειγμάτων. Η μεν κλασική ψυχιατρική διάγνωση βασίζεται στο μοντέλο του αντιδιαλεκτικού αναλυτισμού που υιοθετεί ένα γραμμικό τρόπο σκέψης, ενώ η οικογενειακή θεραπεία υιοθετεί τον συστημικό, ο οποίος ανιχνεύει αμφίδρομες σχέσεις που προσεγγίζονται μέσα από έναν κυκλικό τρόπο σκέψης. Στο άρθρο περί γράφονται οι διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης των κύριων σχολών οικογενειακής θεραπείας και, τέλος, επιχειρείται η αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης οικογένειας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: